Wolontariackie Wariacje Kulturalne

Rusza nasz projekt

wolontariackie wariacje

 

Działania przewidziane w projekcie są skierowane

do gimnazjalistów wolontariuszy oraz do dzieci i młodzieży Połańca.

 

Głównym celem projektu jest

 

integracja grupy wolontariuszy oraz wyposażenie ich w umiejętności przydatne zarówno w pracy wolontariackiej jak i w życiu.

Cele szczegółowe to:

 1. Rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności za lokalne środowisko i innych postaw obywatelskich.
 2. Rozwijanie u młodzieży takich wartości jak: szacunek, współpraca, wrażliwość.
 3. Promowanie aktywności, zaangażowania i kreatywności na rzecz lokalnego środowiska.
 4. Tworzenie dla młodych ludzi możliwości rozwoju i budowania doświadczenia jako podbudowy dla ich przyszłych samodzielnych działań.
 5. Realizacja przez wolontariuszy w oparciu o nabyte umiejętności działań o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży.

 

Działania projektowe:

Działania skierowane do wolontariuszy:

 • działania integrujące grupę wolontariuszy: warsztaty integracyjne, wspólne ognisko, wycieczka do teatru,
 • warsztaty kreatywności,
 • warsztaty teatralne - nauka umiejętności przydatnych przy realizacji późniejszych zadań dla dzieci i młodzieży, a mianowicie: dykcji, emisji głosu, ruchu scenicznego + wyjazd do teatru Groteska w Krakowie,
 • nauka tańców integracyjnych.


  Działania skierowane do społeczności lokalnej - dzieci i młodzieży:
 •           przygotowanie przez wolontariuszy spektaklu teatralnego dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I - III szkoły podstawowej
 •           tworzenie kostiumów i scenografii do spektaklu teatralnego
 •           przygotowanie animacji tańców integracyjnych dla młodzieży gimnazjalnej
 •           wystawienie spektaklu lub jego fragmentów w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, przedszkolu, w Szkole Podstawowej, w szpitalu w Staszowie
 •           animacja tańców integracyjnych w gimnazjum na dużych przerwach.

 

Wszystkie działania mogą się odbyć dzięki wsparciu i pomocy finansowej samorządu lokalnego i sponsorów oraz dotacji z programu „Działaj lokalnie”.

 

Dzialaj Lokalnie logo

 

 

 polaniec  akademia-rozwoju-filantropii farma

 

Dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie: Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży "FARMA"