Finał projektu „MOJA PASJA - MOJĄ SIŁĄ” - 11 grudnia 2015 r.

Finał projektu

Moja Pasja Moją Siłą

11 grudnia 2015 r.

 11 grudnia w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Połańcu odbyło się podsumowanie programu profilaktycznego „Moja pasja – moją siłą” przygotowanego przez nasze stowarzyszenie dla uczniów gimnazjum. Jego celem było przeciwdziałanie używaniu środków psychoaktywnych przez młodzież. Jednak zajęliśmy się tematem inaczej niż zwykle - zależało nam na tym, aby rozbudzić w młodzieży pasje, które dają wiele radości w życiu i są istotnym czynnikiem chroniącym przed uzależnieniami.

Program rozpoczął się 9 września i trwał do 11 grudnia. Wzięli w nim udział wszyscy uczniowie gimnazjum – blisko 300 dziewcząt i chłopców oraz rodzice uczestniczący w prelekcjach i zajęciach warsztatowych – ok. 180 osób.

Program został sfinansowany ze środków wojewody świętokrzyskiego i połanieckiego Urzędu Miasta i Gminy. Na finałową imprezę przybyły przedstawicielki urzędu: p. Małgorzata Żugaj – skarbnik gminy i p. Anna Ziętarska-Winnicka – inspektor ds. uzależnień oraz inni zaproszeni goście z placówek oświatowych w Połańcu i rodzice.

 

Finał rozpoczęła p. pedagog Małgorzata Sokołowska – koordynator projektu, a całość prowadzili uczniowie: Mariola i Artur, którzy przedstawili cele i zadania projektu oraz rezultaty poszczególnych działań projektowych.

W ramach programu „Moja pasja – moja siłą” odbywały się cotygodniowe zajęcia:

    • dziennikarskie, na których uczniowie pracowali nad redakcją specjalnego numeru Gimnazetki, poświęconego pasjom i przeciwdziałaniu środkom psychoaktywnym. Jak na dziennikarzy przystało - przeprowadzali wywiady z pasjonatami różnych dziedzin, pisali o swoich zainteresowaniach i o przeciwdziałaniu środkom psychoaktywnym. Z tych materiałów powstała wyjątkowa edycja Gimnazetki, która została zaprezentowana na imprezie. Opiekunem dziennikarzy była pani Jolanta Łabuszewska- Gzyl, polonistka gimnazjum.
    • fotograficzne, na których gimnazjaliści zajmowali się poznawaniem tajników sztuki fotograficznej i robili zdjęcia tematycznie związane z pasjami oraz inne np. naszej najbliższej okolicy, pejzaże, portrety, które ilustrują pasję fotografowania. Efekty pracy adeptów fotografii zostały zaprezentowane na wystawie uświetniającej finałową imprezę. Opiekunem fotografów była p. Mirosława Młodzińska, nauczyciel biblioteki i pasjonat fotografowania.
    • informatyczne, gdzie 13 uczniów pod okiem nauczycielki informatyki p. Teresy Sojdy, poszerzało wiedzę i umiejętności w temacie obsługi programu Power Point i innych. Na zajęciach powstały wspaniałe prezentacje multimedialne na temat pasji i przeciwdziałania uzależnieniom. Jedną z nich można było obejrzeć podczas finału, a wszystkie prezentacje, pozostają w bibliotece szkolnej połanieckiego gimnazjum do wykorzystania na lekcjach wychowawczych.
    • teatralne, które przyciągnęły pasjonatów aktorstwa i rozwinęły w nich wrażliwość i ekspresję sceniczną. Kołem teatralnym zajmowała się pani Anna Wąż, znana z wielu wcześniejszych teatralnych inscenizacji oraz nauczyciel polonista połanieckiego gimnazjum. Na imprezie zostało zaprezentowane „Profilaktyczne przedstawienie na gimnazjalnej scenie” – efekt pracy uczniów uczestniczących w zajęciach teatralnych. Był to dowcipny i tematycznie związany z akcją profilaktyczną „Moja pasja – moją siłą” występ, jednocześnie przekazujący młodzieży przesłanie, że środki psychoaktywne i inne uzależnienia nie wiodą do szczęścia.

W październiku, w ramach projektu odbyły się trzy rajdy młodzieżowe przeciwko narkotykom i dopalaczom. Były to wspaniałe chwile spędzone na wędrówce po najbliższej okolicy Połańca. Pierwszy rajd połączony był z odkrywaniem tajemnic historycznych i łamigłówkami matematycznymi. Prowadził wokół miasta, nad dwoma rzekami: Wisłą i Czarną. Drugi bardziej sportowy, zakończony wspólnym ogniskiem i zabawami integracyjnymi, zrelaksował i dodał energii uczestnikom. Trzeci – sentymentalny, bo wiódł miedzy innymi po miejscach pamięci w mieście i odkrył przed gimnazjalistami nieznane tajemnice. Do pieszych wędrówek zachęcały panie: Dominika Mikoda, Alina Switek, Monika Pławska i Barbara Kozioł, nauczycielki historii, wychowania fizycznego i matematyki.

We wszystkich przedstawionych wyżej działaniach wzięło udział 88 uczniów gimnazjum. Mieli okazję na zajęciach rozwijać swoje pasje i zainteresowania, spędzić miło i twórczo czas, rozwinąć swoje umiejętności.

Ponadto w gimnazjum w ramach działań projektowych odbyły się we wszystkich klasach spotkania z p. Agnieszką Zielińską - kurator Sądu Rejonowego w Staszowie, która rozmawiała z uczniami na temat odpowiedzialności nieletnich, oraz o przeciwdziałaniu uzależnieniom od środków psychoaktywnych.

3-godzinne zajęcia „Dorastanie bez używek” z podtytułem „Nie trać czasu na głupoty” prowadzone były przez pana psychologa Mirka Urbana we wszystkich gimnazjalnych klasach. Jest to prawdziwy pasjonat. Nie tylko starał się wyjaśnić młodzieży dlaczego pasje są bardzo ważne w życiu, ale sam był tego dowodem na to, że pasje dają szczęście i mogą być wykorzystywane w życiu zawodowym. Jego pasja – żonglowanie – zaciekawiła wielu gimnazjalistów i nauczycieli. Zajęcia były prawdziwym hitem akcji profilaktycznej. Wszyscy uczniowie, którzy brali w nich udział, opanowali podstawy żonglerki. Niektórzy ćwiczyli wytrwale i zaprezentowali swoje umiejętności przed kolegami, nauczycielami i gośćmi finału. Pokaz żonglerki wzbudził niemały zachwyt obecnych.

Na zakończenie finałowej imprezy zostały wręczone nagrody za udział w konkursie literacko-plastycznym „Moja pasja – moją siłą”. Nagrodzone prace zostały wyeksponowane na sztalugach i w gazetce na holu gimnazjum. Oto ich autorzy – pasjonaci rysowania:

I miejsce – Eliza Macias i Dominika Paluch – kl. III D

II miejsce – Patrycja Wójcik – kl. III D i Natalia Młodzińska – kl. I A

III miejsce – Weronika Papiesz – kl. III D, Klaudia Sadowa – kl. I B i Kamil Durma – kl. II D

wyróżnienie – Beata Pyzik – kl. I A

Wielkie brawa należały się Oldze Wójtowicz, która otrzymała jako jedyna nagrodę w kategorii literackiej. Jej praca zachwyciła pod względem treści jak i stylu.

Należy wspomnieć, że wszyscy uczniowie, którzy brali udział w zaplanowanych zajęciach popołudniowych zostali obdarowani upominkiem w postaci piłek do żonglowania.

Program przewidywał również zajęcia dla rodziców. Odbyły się dwie prelekcje na kolejnych zebraniach z rodzicami: na temat wieku dorastania i na temat przeciwdziałania używaniu dopalaczy przez młodzież. Bardziej aktywni rodzice wzięli udział w zajęciach warsztatowych „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców Nastolatków”, prowadzonych przez pedagoga szkolnego gimnazjum.

Program „Moja pasja – moja siłą” dowiódł, że młodzież chce rozwijać zainteresowania i pasje, i że docenia ich wartość w życiu. I choć już przeszedł do historii, to w wielu uczniach zaszczepił motywację do rozwoju i podążania za swoimi marzeniami, a być może uchronił również przed uzależnieniami.

Członkowie Stowarzyszenia „Bliżej” serdecznie dziękują wszystkim, którzy wspierali, pomagali i przyczynili się do pomyślnego przeprowadzenia programu.

 

Małgorzata Sokołowska

 Gimnazjalny program profilaktyczny „Moja pasja – moja siłą!” realizowany był w ramach zadania publicznego: wzrost świadomości zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, a sfinansowany został ze środków wojewody świętokrzyskiego i Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

 

polaniec   Logo SUW 

p1

Joomla templates by Joomlashine