Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej” w Połańcu

- taki tytuł nosi projekt, który kończymy realizować w Stowarzyszeniu „Bliżej”. Miał on na celu podniesienie kompetencji i wiedzy członków naszego Stowarzyszenia w zakresie poznania nowoczesnych metod i narzędzi w pracy z dzieckiem i rodzicami.

W programie znalazły się: Metoda Kid’s Skills,metoda uważności przydatna miedzy innymi w redukcji stresu a także Komunikacja bez przemocy – NVC. Ponadto członkowie Stowarzyszenia poprzez spotkania samokształceniowe mieli możliwość praktykowania i rozwijania nowo poznanych umiejętności. Za nami również konferencja dla rodziców uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej w Połańcu pod hasłem „Uważność – supermoc”, w której wzięło udział ok. 200 rodziców. Na zakończenie projektu jeszcze wyjazd do Rytwian na ostatnie praktykowanie uważności i podsumowanie działań, wymiana wrażeń i wniosków.

Reasumując:

 • zrealizowaliśmy trzy nowatorskie szkolenia – łącznie 99 godzin oraz 52 godziny samodzielnych ćwiczeń, w których wzięło udział 18 członków naszego stowarzyszenia
 • spotkaliśmy się na czterech spotkaniach samokształceniowych – łącznie 8 godzin
 • zorganizowaliśmy 1-godzinną konferencje dla rodziców (200 osób)
 • zakupiliśmy sprzęt (flipchart, potykacze, roll-up, laminownicę) potrzebny do realizacji działań

a przede wszystkim:

 • poznaliśmy nowatorską metodę pracy z dziećmi i rodzicami, która zostanie wykorzystana przez członków naszego Stowarzyszenia w realizacji zadań statutowych oraz w ich miejscach pracy na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży;
 • metody poznane na szkoleniu Kid’s Skills poszerzą ofertę pomocową naszego Stowarzyszenia dla osób zajmujących się zawodowo wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz rodziców;
 • poznaliśmy metodę uważności, której stosowanie zmniejsza poziomu odczuwanego stresu, zwiększa poziomu energii i entuzjazmu w życiu, wpływa na zwiększenie zdolności i umiejętności relaksowania się, poprawia samoocenę oraz wzmacnia umiejętność radzenia sobie bardziej efektywnie w sytuacjach trudnych często zdarzających się w pracy z ludźmi;
 • techniki uważności będą mogły być wykorzystane w pracy ze wszystkimi, którzy chcą uzyskać lub odzyskać równowagę i dobrostan w swoim życiu zakłócony przez różnego rodzaju problemy;
 • poznaliśmy metodę Porozumienia bez przemocy, która jest przydatna w życiu jak i w pracy z dziećmi i młodzież oraz dorosłymi;
 • w trakcie spotkań samokształceniowych rozwijaliśmy umiejętności poznane na szkoleniach oraz wzajemnie wzmacnialiśmy się we wprowadzaniu zmian i nowych metod;
 • mogliśmy propagować poznane przez nas metody na konferencji dla rodziców poświęconej tematyce ćwiczenia i rozwijania koncentracji uwagi i uważności u dzieci.

 

Udział w programie i realizacja projektu rzeczywiście wzmocniły nas, członków stowarzyszenia. Już myślimy o nowych wyzwaniach, a zdobytą na szkoleniach wiedzę już wykorzystujemy w pracy z dziećmi i rodzicami w połanieckiej podstawówce.

 

Małgorzata Sokołowska

 


"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego "Wzmacniamy swój potencjał organizacyjny" 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

belka wzmocnienie