Uczymy się razem żyrafiej komunikacji

zyrafaZajęcia w Akademii Rodzica trwają…

W ramach projektu „Uczymy się razem żyrafiej komunikacji” odbywają się zajęcia w „Akademii Rodzica”. Zadziwia nas zaangażowanie, zapał i sumienność z jaką rodzice biorący udział w Akademii, dążą do rozwijania swoich umiejętności wychowawczych, a wszystko to z korzyścią dla ich dzieci i nich samych.

Głównym celem programu jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, refleksja nad własną postawą wychowawczą, wymiana doświadczeń. Małymi krokami zmierzamy ku głębszej relacji, dającej zadowolenie, poczucie wzajemnej bliskości i zrozumienia. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.
W nasze rozważania wplatamy treści „porozumienia bez przemocy” czyli naszej „żyrafiej komunikacji”.

Główne motto Akademii, to:Wychowywać to kochać i wymagać.”

 

Wspinając się po szczeblach drabiny nauki umiejętności rozmawialiśmy już:

- Jak stawiać granice

- O uczuciach

- Jak zachęcać dzieci do współpracy

- O karach i konsekwencjach

- O rozwiązywaniu problemów

Przed nami jeszcze tematy:

- Samodzielność

- Potrzeby

- Pochwały.

 

pasek partnerow pion napis nowy

 

fundacja bank spoldzielczy