Enea sponsoruje badmintona w Szkole Podstawowej w Połańcu

 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej” z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu w roku szkolnym 2018/2019 nawiązało współpracę z Fundacją Narodowy Badminton w zakresie realizacji Programu ”Shuttle Time”.

Projekt ten w 50% sponsoruje Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna .

Zakres i formy współpracy:

- popularyzacja badmintona wśród uczniów Szkoły Podstawowej i środowiska lokalnego poprzez następujące działania:

  • Zajęcia pozalekcyjne – IX-XI 2018 dofinansowanie zajęć z badmintona dla uczniów oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt najaktywniejszych nauczycieli

  • Turnieje – organizacja i finansowanie turniejów dla dzieci biorących udział
    w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Turnieje te są niezbędną formą do zweryfikowania umiejętności badmintonowych uczestników zajęć.

  • Sprzęt sportowy – dystrybucja do szkół „setów sprzętowych” (16 rakiet, 24 lotki, cztery siatki, torba)

  • Udział w Narodowych Dniach Badmintona – dla uczniów SP Połaniec, uczestników programu zorganizowany został wyjazd z całodziennym wyżywieniem na Narodowe Dni Badmintona w Zakopanem. Oprócz aktywnego udziału w turniejach, konkursach, spotkaniach z gwiazdami polskiego i światowego badmintona, dzieci miały możliwość zwiedzania Kasprowego Wierchu, Wielkiej Krokwi i poznania kultury zakopiańskiej.

 

Mały i większy, czyli razem kreatywnie

Mały i większy, czyli razem kreatywnie

Projekt dobiegł końca

 

W dniu 7 grudnia 2017 r. WIECZOREM KREATYWNYM zakończyły się działania w ramach programu „Działaj lokalnie X” w Połańcu.

Mali i duzi miło i kreatywnie spędzili czas w 12 wtorkowych wieczorów bawiąc się i ucząc. Okazało się, że dziecko z klas I-IV szkoły podstawowej może dogadać się z gimnazjalistami i odwrotnie, że mogą się od siebie czegoś nauczyć.

Projekt podobał się dzieciom i rodzicom, czemu dali wyraz na ostatnim spotkaniu chwaląc i dopytując się o więcej.

Co zrealizowaliśmy:

1. Szkolenie dla gimnazjalistek, które zgłosiły się do programu - potrzebne, aby wiedziały jak wspierać kreatywność, jak pobudzać wyobraźnię, jak nie krytykować, jak chwalić.

2. Spotkanie integracyjne wszystkich uczestników – małych i dużych oraz realizatorów, aby się poznać, polubić i dobrze bawić.

3. Wycieczkę do Chrust k/ Zagnańska, gdzie przeżyliśmy moc wzruszeń, radości, pokonaliśmy przeszkody w parku linowym i poznaliśmy stwory z głębin oceanów.

4. Dwanaście zajęć w czterech blokach tematycznych: planszomania i temu podobne, doświadczenia na serio i na żarty, teatralne igraszki, DIY dla małego i dużego. Wszystkie prace dzieci zabierały do domu i na każdych zajęciach, choć zabawowych to jednak bardzo aktywnych, otrzymały poczęstunek.

5.Wieczór kreatywny, na którym świetnie się bawiliśmy w gronie małych, dużych i ich rodziców, tworząc kolejne kreatywne opowieści, gwiazdy świąteczne, teatrzyk i doświadczenia. Na koniec zmęczeni pochłonęliśmy pyszną pizzę, obdarowaliśmy uczestników pamiątkowymi medalami i rozstaliśmy się z żalem, że to już koniec. My - realizatorzy odczuliśmy również satysfakcję ze stworzenia dla dzieci dobrych, udanych zajęć.

Współpraca między młodzieżą a dziećmi podczas projektu układała się bardzo dobrze, byli dla siebie partnerami i cieszyli  ze wspólnie stworzonych prac. „Mali” zyskali dobrych, starszych kolegów, a „więksi” odczuli radość z pomagania dzieciom i poczucie pożytecznie spędzonego czasu, odkrywali swoje predyspozycje oraz umiejętności komunikacyjne i opiekuńcze, wszyscy uczestnicy rozwijali kreatywność
i twórczość. 

Stowarzyszenie „Bliżej” pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu „Mały i większy, czyli razem kreatywnie”, za  pomoc - dyrekcji Szkoły Podstawowej w Połańcu oraz wychowawcom świetlicy, sponsorom - Urzędowi Miasta i Gminy Połaniec oraz Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu, dzięki którym możliwe było uzyskanie dotacji z programu „Działaj lokalnie” .

 

 Zobacz prezentację z zakończenia TUTAJ!

 

Realizatorki projektu:

Grażyna Kamińska

Mirosława Młodzińska

Małgorzata Sokołowska

Urszula Żurawska 

 

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj lokalnie: Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży Farma.

Belka dzialaj lokalnie

FWOP

Program „Klub” zakończony

Program „Klub” zakończony

 

Stowarzyszenie „Bliżej” zakończyło realizację projektu w ramach Programu „Klub” – edycja 2017 w którym znalazły się zajęcia sportowe - siatkówka dla dziewcząt i badminton dla uczniów szkoły podstawowej - klas młodszych i gimnazjalnych.

Wsparciem w ramach Programu "Klub" objętych zostało 16 zawodniczek piłki siatkowej oraz 20 zawodników badmintona w wieku 12-16 lat. Odbyły się łącznie 144 godziny treningów dla obu sekcji. Treningi prowadzone były na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu. W ramach realizacji zadania zostały zakupione: rakiety, lotki, torba, stroje sportowe, piłki siatkowe, wózek, siatka treningowa oraz taśmy do ćwiczeń. Oprócz cotygodniowych zajęć treningowych zawodnicy biorący udział w projekcie uczestniczyli w zawodach sportowych organizowanych na terenie miasta Połaniec i poza nim, doskonale prezentując się w strojach zakupionych w ramach projektu.

 W dniu 10.11.2017 r., na hali sportowej Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie, w ramach programu "Klub" zorganizowany został turniej w piłkę siatkową drużyn: gimnazjalnych i licealnych. Do rozgrywek zgłosiło się cztery drużyny ok. 30 osób. Forma tych rozgrywek była bardzo swobodna, relaksacyjna i towarzyska. Nie został wyłoniony mistrz turnieju, ponieważ wszyscy jednogłośnie zdecydowali, że gra nie będzie toczyła się o miejsca. Liczyła się zabawa i współzawodnictwo.  Młodzież w tym dniu spędziła bardzo aktywnie czas, co z pewnością zaprocentuje w ich rozwoju.

24.10.17 r. w Zagnańsku odbył się  Wojewódzki Finał w Badmintonie Drużynowym. Dziewczęta z Połańca zajęły VI miejsce na 15 drużyn, natomiast chłopcy IV miejsce na 17 drużyn. Nasi uczniowie najlepiej prezentowali się mając tak piękne stroje i tak dobry sprzęt do badmintona dzięki projektowi Klub.

 

Zajęcia w ramach projektu prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy:

-  mgr Alina Switek - sekcja badmintona,

-  mgr Monika Pławska - sekcja piłki siatkowej dziewcząt.

Wszystkie zajęcia dla uczestników były nieodpłatne. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych latach.

Zdjęcia do obejrzenia w galerii.

 

Środki finansowe pozyskane przez Stowarzyszenie „Bliżej” na realizację programu pochodziły z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

 

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

Połaniec 

Mały i większy, czyli razem kreatywnie

Mały i większy, czyli razem kreatywnie

Czy duży i mały może wspólnie, miło i kreatywnie spędzić czas?

Czego może nauczyć się gimnazjalista podczas pracy z dziećmi w wieku 7 – 10 lat?

Jak dzieci będą współpracowały ze swoimi starszymi koleżankami?

Takie pytania zadało sobie Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej” w Połańcu przystępując do realizacji projektu „Mały i większy, czyli razem kreatywnie”. Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży miał na celu rozwijanie kreatywności, uczenie współpracy i współdziałania w grupie. Mali to uczniowie klas I - IV szkoły podstawowej, a więksi to gimnazjaliści, którzy mają pod swoją opieką młodszych kolegów. Z nimi wspólnie tworzą różne prace, wspierają ich w działaniu, pomagają, chwalą.

Zajęcia rozpoczęły się od spotkania integracyjnego oraz wycieczki do Chrust k/ Zagnańska, kreatywnej krainy, podczas której wszyscy mieli możliwość bardzo różnorodnie spędzić czas.  Wspaniała atmosfera sobotniego przedpołudnia pozwoliła na lepsze poznanie się, a to pozytywnie wpłynęło na efekty dalszej współpracy. W „Oceanice” dzieci poznały faunę morską i z wielkim zainteresowaniem oglądały rekiny, płaszczki oraz inne nieznane okazy podwodnego świata. Park linowy to fantastyczne miejsce do rozwijania sprawności fizycznej oraz sprawdzenia się a także okazja do pomagania sobie, wspierania siebie oraz uciechy z pokonania trudnego toru przeszkód.    

W co tygodniowych spotkaniach uczestnicy projektu zdobywali nowe doświadczenia i umiejętności w różnych dziedzinach, a także rozwijali swoją twórczość i pomysłowość. We wrześniu dzieci pobudzały swoją wyobraźnię za pomocą kreatywnych kart „Dixit” oraz podczas budowania budowli z edukacyjnych klocków. Pomysłowość uczestników i umiejętność współpracy ze starszymi koleżankami bardzo mile zaskoczyła prowadzących zajęcia. Na ostatnich zajęciach „z gier” dzieci stworzyły swoją własną podłogową grę planszową i w nią zagrały. Wszyscy wykazali się niezwykłą pomysłowością i dużą chęcią do pracy w grupach.

Dużym powodzeniem cieszyły się również zajęcia teatralne. Dzieci poznały odpowiedzi na pytania: Co to jest teatr? Skąd się wywodzi? Czym różni się pacynka od kukiełki?  Samodzielnie wykonywały lalki do teatrzyku oraz przedstawiły wiersz pt.: „Kaczka dziwaczka” za pomocą figurek i cieni.

Na kolejnych spotkaniach uczestnicy mieli okazję poznać podstawowe prawa fizyki oraz otaczającego nas świata. Wykonywali różne doświadczenia związane z wodą, powietrzem oraz badali tajemnice światła. Radosnym przerywnikiem zajęć były tańce i piosenki związane z żywiołami.

Ostatni blok tematyczny, jaki zaproponowaliśmy uczestnikom był związany z pracami plastyczno – technicznymi, na których tworzyliśmy coś z niczego. Z rolek po papierze toaletowym powstały zwierzęta świata. Na zdjęciu widać, jaką kreatywnością i pomysłowością wykazali się nasi uczestnicy. Ciekawym sposobem na spędzanie czasu było „ożywianie kamieni” za pomocą techniki decoupage. Przed nami jeszcze wykonanie ozdób świątecznych i kreatywny wieczór podsumowujący wszystkie działania, na którym zaprezentujemy wyniki pracy dzieci. Zaprosimy do udziału w nim rodziców naszych podopiecznych.

Współpraca między młodzieżą a dziećmi podczas projektu układała się bardzo dobrze, byli dla siebie partnerami i cieszyli ze wspólnie stworzonych prac. Mali zyskali „dobrych”, starszych kolegów w większych, a więksi odczuli satysfakcję z pomagania dzieciom i poczucie pożytecznie spędzonego czasu, odkrywali swoje predyspozycje oraz umiejętności komunikacyjne i opiekuńcze. 

 

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj lokalnie: Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży Farma.

Belka dzialaj lokalnie

FWOP

Program „Klub” – edycja 2017

W małych i średnich klubach rozpoczyna się przygoda ze sportem, rodzą się marzenia o byciu mistrzem…

Stowarzyszenie „Bliżej” rozpoczęło realizację nowego projektu w ramach Programu „Klub” – edycja 2017,w którym znalazły się ciekawe zajęcia sportowe dla dzieci ze szkoły podstawowej: klas młodszych i gimnazjalnych. Program KLUB ma na celu wspierać lokalną aktywność sportową i umożliwić aktywny rozwój dzieci i młodzieży poprzez ich systematyczną pracę treningową w programie. badminton

To właśnie w małych i średnich klubach rozpoczyna się przygoda ze sportem, rodzą się marzenia o byciu mistrzem.

Zajęcia sportowe - gra w badmintona i siatkówka, które znalazły się w projekcie są szansą dla wielu młodych ludzi na miłe, aktywne i zdrowe spędzenie czasu. Podstawowymi
rezultatami realizacji działania są: upowszechnienie wymienionych dyscyplin sportowych
w życiu dzieci i młodzieży, kształtowanie poprzez rywalizację sportową asertywnych zachowań i wzmocnienie pozytywnych cech charakteru a także podniesienie specyficznych umiejętności sportowych zawodników. Ważny jest także udział uczestników projektu
w zawodach rangi powiatu, województwa, ogólnopolskich oraz w zawodach miast partnerskich, a przez to promocja wizerunku naszego miasta jako przyjaznego kulturze fizycznej, dającego szanse rozwoju na różnych płaszczyznach życia.

Wsparciem w ramach Programu "Klub" jest objętych 16 zawodniczek piłki siatkowej oraz 20 zawodników badmintona  w wieku 12-16 lat, dla których odbędzie się łącznie 144 godziny treningów w obu sekcjach. Treningi prowadzone będą na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione: rakiety, lotki, torba, stroje sportowe, piłki siatkowe, wózek, siatka treningowa oraz taśmy do ćwiczeń.

Zajęcia prowadzą nauczyciele wychowania fizycznego, którzy jednocześnie są instruktorami lub trenerami, a mianowicie:

- mgr Alina Switek (sekcja badmintona) zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki:

godz. 13,20 – 15,30 oraz w czwartki godz 17.00 do 19.15.

- mgr Monika Pławska (sekcja piłki siatkowej dziewcząt) zajęcia odbywają się
w poniedziałki, wtorki godz. 14,10 – 16,20 oraz w czwartki godz. 14.15 - 16.30.

Środki finansowe pozyskane przez Stowarzyszenie „Bliżej” na realizację programu pochodzą z Ministerstwa Sportu oraz Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne. Zapraszamy do uczestnictwa.

Strona 4 z 15

p1

Joomla templates by Joomlashine