Sprawozdanie finansowe za rok 2012

Ponieważ w ubiegłym roku nie uzyskaliśmy przychodów ani kosztów, wobec tego nie zamieszczamy bilansu ani rachunku wyników, a jedynie informację dodatkową do sprawozdania. Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków w dniu 26.06.2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA

p1

Joomla templates by Joomlashine