Akademia Rodzica

Plakat szkola

Żyrafia komunikacja

Plakat dzialania

W Szkole Podstawowej w Połańcu „uczymy się razem żyrafiej komunikacji”

zyrafa
Żyrafa to dumne zwierzę o największym sercu. Niełatwo wyprowadzić ją z równowagi. Ma dystans do świata i jest symbolem komunikacji opartej na empatii – żyrafiej komunikacji.

Nasze Stowarzyszenie po raz kolejny stara się, aby relacje były na topie, aby ludzie byli bliżej siebie, słuchali się, byli uważni na uczucia i potrzeby swoje i innych. Tym razem chcemy do nowego sposobu komunikowania się (w języku żyrafy) czyli komunikowania się bez przemocy zachęcić uczniów szkoły, zwłaszcza klas piątych, ich rodziców i nauczycieli.

Projekt „Uczymy się razem żyrafiej komunikacji” zakłada dwa 6 – godzinne warsztaty dla dwóch klas piątych, dwa 2 – godzinne warsztaty dla rodziców tych uczniów, zajęcia w „Akademii uważnego rodzica” dla chętnych rodziców ze szkoły – 30 godz. warsztatów oraz cykl działań promujących język żyrafy w szkole, a mianowicie: dzień radości, dzień spokoju, dzień troski, dzień przyjaźni i dzień życzliwości, w ciągu których także będą działy się różne ciekawe wydarzenia.

Nie chcemy przemocy w szkole! Żyrafa rządzi!

 

W propagowaniu „żyrafiej komunikacji” wspierają nas: UMiG w Połańcu, Bank Spółdzielczy w Połańcu, Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu.

pasek partnerow pion napis nowy

Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej” w Połańcu

- taki tytuł nosi projekt, który kończymy realizować w Stowarzyszeniu „Bliżej”. Miał on na celu podniesienie kompetencji i wiedzy członków naszego Stowarzyszenia w zakresie poznania nowoczesnych metod i narzędzi w pracy z dzieckiem i rodzicami.

W programie znalazły się: Metoda Kid’s Skills,metoda uważności przydatna miedzy innymi w redukcji stresu a także Komunikacja bez przemocy – NVC. Ponadto członkowie Stowarzyszenia poprzez spotkania samokształceniowe mieli możliwość praktykowania i rozwijania nowo poznanych umiejętności. Za nami również konferencja dla rodziców uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej w Połańcu pod hasłem „Uważność – supermoc”, w której wzięło udział ok. 200 rodziców. Na zakończenie projektu jeszcze wyjazd do Rytwian na ostatnie praktykowanie uważności i podsumowanie działań, wymiana wrażeń i wniosków.

Reasumując:

 • zrealizowaliśmy trzy nowatorskie szkolenia – łącznie 99 godzin oraz 52 godziny samodzielnych ćwiczeń, w których wzięło udział 18 członków naszego stowarzyszenia
 • spotkaliśmy się na czterech spotkaniach samokształceniowych – łącznie 8 godzin
 • zorganizowaliśmy 1-godzinną konferencje dla rodziców (200 osób)
 • zakupiliśmy sprzęt (flipchart, potykacze, roll-up, laminownicę) potrzebny do realizacji działań

a przede wszystkim:

 • poznaliśmy nowatorską metodę pracy z dziećmi i rodzicami, która zostanie wykorzystana przez członków naszego Stowarzyszenia w realizacji zadań statutowych oraz w ich miejscach pracy na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży;
 • metody poznane na szkoleniu Kid’s Skills poszerzą ofertę pomocową naszego Stowarzyszenia dla osób zajmujących się zawodowo wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz rodziców;
 • poznaliśmy metodę uważności, której stosowanie zmniejsza poziomu odczuwanego stresu, zwiększa poziomu energii i entuzjazmu w życiu, wpływa na zwiększenie zdolności i umiejętności relaksowania się, poprawia samoocenę oraz wzmacnia umiejętność radzenia sobie bardziej efektywnie w sytuacjach trudnych często zdarzających się w pracy z ludźmi;
 • techniki uważności będą mogły być wykorzystane w pracy ze wszystkimi, którzy chcą uzyskać lub odzyskać równowagę i dobrostan w swoim życiu zakłócony przez różnego rodzaju problemy;
 • poznaliśmy metodę Porozumienia bez przemocy, która jest przydatna w życiu jak i w pracy z dziećmi i młodzież oraz dorosłymi;
 • w trakcie spotkań samokształceniowych rozwijaliśmy umiejętności poznane na szkoleniach oraz wzajemnie wzmacnialiśmy się we wprowadzaniu zmian i nowych metod;
 • mogliśmy propagować poznane przez nas metody na konferencji dla rodziców poświęconej tematyce ćwiczenia i rozwijania koncentracji uwagi i uważności u dzieci.

 

Udział w programie i realizacja projektu rzeczywiście wzmocniły nas, członków stowarzyszenia. Już myślimy o nowych wyzwaniach, a zdobytą na szkoleniach wiedzę już wykorzystujemy w pracy z dziećmi i rodzicami w połanieckiej podstawówce.

 

Małgorzata Sokołowska

 


"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego "Wzmacniamy swój potencjał organizacyjny" 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

belka wzmocnienie

 

"Shuttle Time z Energią" w Szkole Podstawowej w Połańcu

PROJEKT „SHUTTLE TIME Z ENERGIĄ”,
czyli badmintonowe wyczyny uczniów połanieckiej podstawówkI


fnbOrganizatorem wielkiego sportowego przedsięwzięcia, obejmującego swym zasięgiem ponad 50 uczniów jest
Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej” z siedzibą w SP Połaniec, które w roku szkolnym 2018/2019 nawiązało współpracę z Fundacją Narodowy Badminton w zakresie realizacji Programu ”Shuttle Time” .Natomiast współorganizatorem a zarazem głównym sponsorem działań podejmowanych w ramach tego programu jest ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

Główny cel projektu to popularyzacja badmintona wśród uczniów szkoły podstawowej i w środowisku lokalnym. Osiągnięciu tego celu służyły następujące działania:
• Zajęcia pozalekcyjne prowadzone na terenie szkoły w terminie od września do końca listopada 2018 ( dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i środy);
• Organizacja i finansowanie turniejów dla uczestników projektu, służące weryfikacji ich umiejętności;
• Zaopatrzenie w sprzęt sportowy – dystrybucja „setów sprzętowych” (16 rakiet, 24 lotki, cztery siatki, torba);
• Udział w Narodowych Dniach Badmintona. 

 

Pierwszym masowym i niezwykle atrakcyjnym działaniem w ramach realizacji projektu Shuttle Time był udział 50 – osobowej grupy uczniów w Narodowych Dniach Badmintona, które w bieżącym roku miały specyficzny klimat, bowiem przyświecało im hasło 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Gospodarzem Narodowych Dni Badmintona było  Zakopane, co miało upamiętnić fakt, iż mieszkańcy Zakopanego jako pierwsi ogłosili swoją niepodległość, poprzez utworzenie Rzeczypospolitej Zakopiańskiej.

Impreza badmintonowa trwała trzy dni : 8, 9 i 10 października 2018 roku.
W pierwszym dniu odbywał się
Festiwal Badmintona, czyli całodzienne ogólnopolskie rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży. Prócz tego wiele radości dostarczyła wszystkim sesja fotograficzna w fotobudce, jednak największą niespodzianką okazało się spotkanie z Ministrem Sportu i Turystyki, panem Witoldem Bańką oraz z polskim badmintonistą i olimpijczykiem z Sydney, Aten, Pekinu i Londynu oraz Rio de Janeiro - Robertem Mateusiakiem. W rywalizacji sportowej uczeń naszej szkoły z klasy 3d gimnazjum, Bartłomiej Śledź zajął III miejsce, zdobywając statuetkę, którą wręczył mu osobiście olimpijczyk - Robert Mateusiak. Atrakcją następnego dnia, 10 października, był wyjazd kolejką na Kasprowy Wierch i Wielką Krokiew, zwieńczone wędrówką z Kuźnic na Krupówki.

Udział w Narodowych Dniach Badmintona to nie tylko ogólnopolski ranking  badmintonowych zmagań, ale też okazja do wspólnego spędzenia czasu, zacieśnienia przyjaźni, poznania tradycji, kultury i historii regionu podhalańskiego oraz zachwyt nad pięknem tatrzańskiej panoramy. Wszystko to możliwe było dzięki Fundacji Narodowy Badminton oraz sponsorowiProgramu Shuttle Time ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

 

Kolejne działanie zrealizowane w ramach Projektu SHUTTLE TIME to turniej badmintona dla dzieci i młodzieży, zorganizowany w czwartek 18.10.2018r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawoweim. Tadeusza Kościuszki w Połańcu . Wzięło w nim udział 48 uczniów. Zawody były świetną okazją do aktywnego spędzenia czasu, jak również do sprawdzenia swoich umiejętności zarówno przez uczestników projektu SHUTTLE TIME, jak i przez osoby postronne. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali medale za udział, zaś najlepsi w kategoriach zostali uhonorowani statuetkami i dyplomami.

Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco:

Klasa V -VI dziewczęta:
I miejsce - Karolina Meszek VIb
II miejsce – Rozalia Durma VIb
III miejsce – Emilia Skowron Vd

Klasa V – VI chłopcy:
I miejsce – Michał Chyla VIa
II miejsce – Oskar Sojka VIa
III miejsce – Bartosz Dusza VIa

Klasa VII, VIII i III gimnazjum dziewczęta:

I miejsce – Aneta Brzostowicz IIIc
II miejsce – Weronika Sadłocha IIIc
III miejsce – Ewa Baran IIIA

Klasa VII, VIII i III gimnazjum chłopcy:

I miejsce - Igor Jabłoński VIIa
II miejsce - Michał Smoleń IIIA
III miejsce – Bartłomiej Taras VIIId

Kolejny, II Turniej Badmintona dla dzieci i młodzieży w ramach Projektu SHUTTLE TIME miał miejsce w czwartek 15.11.2018r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Wzięło w nim udział ponad 20 uczniów SP Połaniec oraz 5-ciu uczniów z SP Łubnice. Podobnie jak poprzedni, turniej objęty był patronatem Fundacji Narodowy Badminton, a w 50 % sponsorowany przez ENEA Elektrownia Połaniec S. A. W otwarciu turniejuuczestniczyła Kierownik Biura PP i Komunikacji Grupy ENEA Połaniec, Pani Agnieszka Bąk.

Celem turnieju było zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz uzmysłowienie walorów rekreacyjnych i korzyści zdrowotnych wynikających
z uprawiania tej dyscypliny sportu, jaką jest badminton.Młodzież
bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem rywalizowała między sobą, wzajemnie się dopingując.W wyniku zastosowania różnych systemów rozgrywek zostali wyłonieni mistrzowiew poszczególnych kategoriach dziewcząt i chłopców. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zdrową przekąskę „jabłka”, natomiast zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wręczono medale i statuetki.

Niezwykle emocjonujący okazał się pokaz meczy finałowych, zaprezentowany przez najlepszych zawodników naszej szkoły. Wszystkich zachwyciła technika i refleks grających, którzy podczas gry singlowej demonstrowali piękno i kunszt tej dyscypliny sportowej.

Poniżej przedstawiamy zwycięzców II Turnieju „Shuttle Time z Energią”
w grze singlowej:

Klasa V -VI dziewczęta :
I miejsce – Martyna Mądra SP Łubnice
II miejsce – Zuzanna Kopeć SP Łubnice
III miejsce – Karolina Meszek VIb

Klasa V – VI chłopcy:
I miejsce – Michał Chyla VIa
II miejsce – Bartosz Dusza VIa
III miejsce – Jakub Łukaszek VIa

Klasa VII, VIII i III gimnazjum dziewczęta:

I miejsce – Wiktoria Górniak SP Łubnice
II miejsce – Aneta Brzostowicz IIIc
III miejsce – Weronika Sadłocha IIIc

Klasa VII, VIII chłopcy:
I miejsce – Igor Jabłoński VIIa
II miejsce – Jakub Krupa VIIb
III miejsce – Oskar Jarkowski VIIa

Stowarzyszenie "Bliżej" zwróciło się do ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z prośbą o sponsorowanie w 50% Projektu Shuttle Time. Prośba została pozytywnie rozpatrzona i dlatego w imieniu całej szkolnej społeczności podziękowano ENEA Elektrowni Połaniec, Prezesowi Spółki, Panu Lechowi Żakowi za przychylność oraz otwartość na tę inicjatywę. Zdobyte w ten sposób środki umożliwiły nam udział w tak wartościowym projekcie, kształtującym osobowości dzieci i młodzieży zarówno pod względem sportowym jak i mentalnym. W czasie trwania projektu na turniejach były wystawiane banery reklamujące Grupę ENEA. Również organizatorzy przedsięwzięć poinformowali wszystkich (młodzież, nauczycieli, rodziców) o partnerstwie Grupy ENEA w realizowanym przedsięwzięciu, a także informacje te zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia "Bliżej" i w mediach lokalnych (prasa, radio).

 

Opiekun projektu: Alina Switek

 

 

 

Strona 3 z 15

p1

Joomla templates by Joomlashine