W listopadzie w Szkole Podstawowej w Połańcu będzie się dużo działo…

Wzyrafa ramach projektu: „Uczymy się razem żyrafiej komunikacji” przygotowaliśmy wiele ciekawych wydarzeń: Dzień Spokoju, Dzień Przyjaźni, Dzień Wdzięczności, Dzień Życzliwości i Dzień Radości. Jak zawsze zależy nam, aby uczniowie włączyli się do naszych propozycji i byli „bliżej” siebie, aby pozytywne relacje wzmacniały się i abyśmy się wszyscy dobrze bawili, a szkoła nie kojarzyła się tylko z nauką.

 • Na głównym holu „wyrośnie” drzewo, które będzie zmieniało swoje kolory i wygląd w zależności od dnia jaki będziemy obchodzili.

 • Na drzwiach każdej klasy będziemy umieszczać ulotkę zawierającą informację o planowanej tematyce i sentencję na dany dzień.

 • Codziennie w ogłoszeniach przez radiowęzeł będziemy przypominać uczniom, jaki dzień będziemy obchodzić, aby mogli się przygotować i włączyć do wspólnych działań.

 • W dzień zebrania z rodzicami - 18.11.2019 r. na holu przed biblioteką przygotujemy wystawę promującą książki dla rodziców poruszające tematykę wychowania bez przemocy.

Finałowy dzień radości będzie fiestą kolorów i zabaw. Na koniec radosny, wielobarwny korowód przejdzie przez szkołę.

ZAPRASZAMY!

 

Harmonogram już wkrótce!

 

pasek partnerow pion napis nowy

fundacja bank spoldzielczy

 

 

Akademia Rodzica

Plakat szkola

Żyrafia komunikacja

Plakat dzialania

W Szkole Podstawowej w Połańcu „uczymy się razem żyrafiej komunikacji”

zyrafa
Żyrafa to dumne zwierzę o największym sercu. Niełatwo wyprowadzić ją z równowagi. Ma dystans do świata i jest symbolem komunikacji opartej na empatii – żyrafiej komunikacji.

Nasze Stowarzyszenie po raz kolejny stara się, aby relacje były na topie, aby ludzie byli bliżej siebie, słuchali się, byli uważni na uczucia i potrzeby swoje i innych. Tym razem chcemy do nowego sposobu komunikowania się (w języku żyrafy) czyli komunikowania się bez przemocy zachęcić uczniów szkoły, zwłaszcza klas piątych, ich rodziców i nauczycieli.

Projekt „Uczymy się razem żyrafiej komunikacji” zakłada dwa 6 – godzinne warsztaty dla dwóch klas piątych, dwa 2 – godzinne warsztaty dla rodziców tych uczniów, zajęcia w „Akademii uważnego rodzica” dla chętnych rodziców ze szkoły – 30 godz. warsztatów oraz cykl działań promujących język żyrafy w szkole, a mianowicie: dzień radości, dzień spokoju, dzień troski, dzień przyjaźni i dzień życzliwości, w ciągu których także będą działy się różne ciekawe wydarzenia.

Nie chcemy przemocy w szkole! Żyrafa rządzi!

 

W propagowaniu „żyrafiej komunikacji” wspierają nas: UMiG w Połańcu, Bank Spółdzielczy w Połańcu, Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu.

pasek partnerow pion napis nowy

Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej” w Połańcu

- taki tytuł nosi projekt, który kończymy realizować w Stowarzyszeniu „Bliżej”. Miał on na celu podniesienie kompetencji i wiedzy członków naszego Stowarzyszenia w zakresie poznania nowoczesnych metod i narzędzi w pracy z dzieckiem i rodzicami.

W programie znalazły się: Metoda Kid’s Skills,metoda uważności przydatna miedzy innymi w redukcji stresu a także Komunikacja bez przemocy – NVC. Ponadto członkowie Stowarzyszenia poprzez spotkania samokształceniowe mieli możliwość praktykowania i rozwijania nowo poznanych umiejętności. Za nami również konferencja dla rodziców uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej w Połańcu pod hasłem „Uważność – supermoc”, w której wzięło udział ok. 200 rodziców. Na zakończenie projektu jeszcze wyjazd do Rytwian na ostatnie praktykowanie uważności i podsumowanie działań, wymiana wrażeń i wniosków.

Reasumując:

 • zrealizowaliśmy trzy nowatorskie szkolenia – łącznie 99 godzin oraz 52 godziny samodzielnych ćwiczeń, w których wzięło udział 18 członków naszego stowarzyszenia
 • spotkaliśmy się na czterech spotkaniach samokształceniowych – łącznie 8 godzin
 • zorganizowaliśmy 1-godzinną konferencje dla rodziców (200 osób)
 • zakupiliśmy sprzęt (flipchart, potykacze, roll-up, laminownicę) potrzebny do realizacji działań

a przede wszystkim:

 • poznaliśmy nowatorską metodę pracy z dziećmi i rodzicami, która zostanie wykorzystana przez członków naszego Stowarzyszenia w realizacji zadań statutowych oraz w ich miejscach pracy na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży;
 • metody poznane na szkoleniu Kid’s Skills poszerzą ofertę pomocową naszego Stowarzyszenia dla osób zajmujących się zawodowo wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży oraz rodziców;
 • poznaliśmy metodę uważności, której stosowanie zmniejsza poziomu odczuwanego stresu, zwiększa poziomu energii i entuzjazmu w życiu, wpływa na zwiększenie zdolności i umiejętności relaksowania się, poprawia samoocenę oraz wzmacnia umiejętność radzenia sobie bardziej efektywnie w sytuacjach trudnych często zdarzających się w pracy z ludźmi;
 • techniki uważności będą mogły być wykorzystane w pracy ze wszystkimi, którzy chcą uzyskać lub odzyskać równowagę i dobrostan w swoim życiu zakłócony przez różnego rodzaju problemy;
 • poznaliśmy metodę Porozumienia bez przemocy, która jest przydatna w życiu jak i w pracy z dziećmi i młodzież oraz dorosłymi;
 • w trakcie spotkań samokształceniowych rozwijaliśmy umiejętności poznane na szkoleniach oraz wzajemnie wzmacnialiśmy się we wprowadzaniu zmian i nowych metod;
 • mogliśmy propagować poznane przez nas metody na konferencji dla rodziców poświęconej tematyce ćwiczenia i rozwijania koncentracji uwagi i uważności u dzieci.

 

Udział w programie i realizacja projektu rzeczywiście wzmocniły nas, członków stowarzyszenia. Już myślimy o nowych wyzwaniach, a zdobytą na szkoleniach wiedzę już wykorzystujemy w pracy z dziećmi i rodzicami w połanieckiej podstawówce.

 

Małgorzata Sokołowska

 


"Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego "Wzmacniamy swój potencjał organizacyjny" 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

belka wzmocnienie

 

Strona 3 z 15

p1

Joomla templates by Joomlashine