Dni Kultury Połanieckiej

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu zaprasza mieszkańców Połańca do udziału w wielu kulturalnych wydarzeniach w ramach projektu "Kultura dla Ciebie". Pracownikom Centrum życzymy powodzenia w realizacji projektu, a wszystkim odbiorcom wspaniałych wrażeń.

DniKulturyPolanieckiej

Czytaj więcej: Dni Kultury Połanieckiej

Moja pasja - moją siłą

Już niebawem uczniowie gimnazjum w Połańcu i ich rodzice będą mieli okazję brać udział w wielu działaniach profilaktycznych w ramach projektu Moja pasja - moją siłą:

wordle2

przygotowanego przez nasze stowarzyszenie.

Będą to zajęcia:

 - informatyczne

- teatralne

- dziennikarskie

- fotograficzne

- turystyczno –rekreacyjne

 

Ponadto we wszystkich klasach odbędą się profilaktyczne warsztaty pod nazwą „Dorastanie bez używek” oraz zajęcia z kuratorem sądowym.

Młodzież będzie mogła wziąć udział w konkursie literacko – plastycznym pod hasłem „Moja pasja – moją siłą” oraz uczestniczyć w ogólnoszkolnej imprezie na zakończenie projektu pod tym samym tytułem.

Dla rodziców zostaną wygłoszone prelekcje na temat wieku dorastania i substancji psychoaktywnych.

Zainteresowani rozwijaniem umiejętności wychowawczych rodzice zostaną zaproszeni na zajęcia warsztatowe.

 

Główne cele projektu to:

 1. Rozwój pasji i zainteresowań młodzieży poprzez udział w różnych odbywających się systematycznie zajęciach pozalekcyjnych.

2. Wzrost świadomości zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych i zapobieganie uzależnieniom wśród młodzieży.

3. Wzrost świadomości rodziców na temat wieku dorastania i zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych poprzez udział w dwóch prelekcjach.

4. Wzrost umiejętności wychowawczych rodziców poprzez udział w zajęciach warsztatowych.

 

Projekt realizowany jest w ramach zadania publicznego: wzrost świadomości zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych finansowanego przez wojewodę świętokrzyskiego.

Wkład własny do projektu – Urząd Miasta i Gminy Połaniec.

 

polaniec  Logo SUW 

Wolontariackie Wariacje Kulturalne

Rusza nasz projekt

wolontariackie wariacje

 

Działania przewidziane w projekcie są skierowane

do gimnazjalistów wolontariuszy oraz do dzieci i młodzieży Połańca.

 

Głównym celem projektu jest

 

integracja grupy wolontariuszy oraz wyposażenie ich w umiejętności przydatne zarówno w pracy wolontariackiej jak i w życiu.

Cele szczegółowe to:

 1. Rozwijanie u młodzieży poczucia odpowiedzialności za lokalne środowisko i innych postaw obywatelskich.
 2. Rozwijanie u młodzieży takich wartości jak: szacunek, współpraca, wrażliwość.
 3. Promowanie aktywności, zaangażowania i kreatywności na rzecz lokalnego środowiska.
 4. Tworzenie dla młodych ludzi możliwości rozwoju i budowania doświadczenia jako podbudowy dla ich przyszłych samodzielnych działań.
 5. Realizacja przez wolontariuszy w oparciu o nabyte umiejętności działań o charakterze kulturalnym dla dzieci i młodzieży.

 

Działania projektowe:

Działania skierowane do wolontariuszy:

 • działania integrujące grupę wolontariuszy: warsztaty integracyjne, wspólne ognisko, wycieczka do teatru,
 • warsztaty kreatywności,
 • warsztaty teatralne - nauka umiejętności przydatnych przy realizacji późniejszych zadań dla dzieci i młodzieży, a mianowicie: dykcji, emisji głosu, ruchu scenicznego + wyjazd do teatru Groteska w Krakowie,
 • nauka tańców integracyjnych.


  Działania skierowane do społeczności lokalnej - dzieci i młodzieży:
 •           przygotowanie przez wolontariuszy spektaklu teatralnego dla dzieci w wieku przedszkolnym i klas I - III szkoły podstawowej
 •           tworzenie kostiumów i scenografii do spektaklu teatralnego
 •           przygotowanie animacji tańców integracyjnych dla młodzieży gimnazjalnej
 •           wystawienie spektaklu lub jego fragmentów w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej, przedszkolu, w Szkole Podstawowej, w szpitalu w Staszowie
 •           animacja tańców integracyjnych w gimnazjum na dużych przerwach.

 

Wszystkie działania mogą się odbyć dzięki wsparciu i pomocy finansowej samorządu lokalnego i sponsorów oraz dotacji z programu „Działaj lokalnie”.

 

Dzialaj Lokalnie logo

 

 

 polaniec  akademia-rozwoju-filantropii farma

 

Dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie IX" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie: Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży "FARMA"

Spotkanie dyskusyjne

 

Czy małe miasto rozwija pasje młodzieży?

 

 

SZAFA PARTY

15 LUTEGO tj. NIEDZIELA 2015 r. od godz.17

W OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

PRZY ULICY RUSZCZAŃSKIEJ

SZAFA PARTY

Szafa party 

NIE MASZ W CO SIĘ UBRAĆ,

A TWOJA SZAFA PĘKA W SZWACH ?

KAŻDA KOBIETA WIE O CZYM MOWA.

Wymień się

BLUZKAMI, SUKIENKAMI, BUTAMI,

BIŻUTERIĄ, DODATKAMI, APASZKAMI, SWETERKAMI

i różnego rodzaju drobiazgami.

 

Zapewniamy: coś zdrowego i dietetycznego, kaweczka, herbatka, babskie pogawędki i dobry klimat.

Kontakt: 721340066

 

Strona 9 z 15

p1

Joomla templates by Joomlashine