"Shuttle Time z Energią" w Szkole Podstawowej w Połańcu

PROJEKT „SHUTTLE TIME Z ENERGIĄ”,
czyli badmintonowe wyczyny uczniów połanieckiej podstawówkI


fnbOrganizatorem wielkiego sportowego przedsięwzięcia, obejmującego swym zasięgiem ponad 50 uczniów jest
Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej” z siedzibą w SP Połaniec, które w roku szkolnym 2018/2019 nawiązało współpracę z Fundacją Narodowy Badminton w zakresie realizacji Programu ”Shuttle Time” .Natomiast współorganizatorem a zarazem głównym sponsorem działań podejmowanych w ramach tego programu jest ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

Główny cel projektu to popularyzacja badmintona wśród uczniów szkoły podstawowej i w środowisku lokalnym. Osiągnięciu tego celu służyły następujące działania:
• Zajęcia pozalekcyjne prowadzone na terenie szkoły w terminie od września do końca listopada 2018 ( dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i środy);
• Organizacja i finansowanie turniejów dla uczestników projektu, służące weryfikacji ich umiejętności;
• Zaopatrzenie w sprzęt sportowy – dystrybucja „setów sprzętowych” (16 rakiet, 24 lotki, cztery siatki, torba);
• Udział w Narodowych Dniach Badmintona. 

 

Pierwszym masowym i niezwykle atrakcyjnym działaniem w ramach realizacji projektu Shuttle Time był udział 50 – osobowej grupy uczniów w Narodowych Dniach Badmintona, które w bieżącym roku miały specyficzny klimat, bowiem przyświecało im hasło 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Gospodarzem Narodowych Dni Badmintona było  Zakopane, co miało upamiętnić fakt, iż mieszkańcy Zakopanego jako pierwsi ogłosili swoją niepodległość, poprzez utworzenie Rzeczypospolitej Zakopiańskiej.

Impreza badmintonowa trwała trzy dni : 8, 9 i 10 października 2018 roku.
W pierwszym dniu odbywał się
Festiwal Badmintona, czyli całodzienne ogólnopolskie rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży. Prócz tego wiele radości dostarczyła wszystkim sesja fotograficzna w fotobudce, jednak największą niespodzianką okazało się spotkanie z Ministrem Sportu i Turystyki, panem Witoldem Bańką oraz z polskim badmintonistą i olimpijczykiem z Sydney, Aten, Pekinu i Londynu oraz Rio de Janeiro - Robertem Mateusiakiem. W rywalizacji sportowej uczeń naszej szkoły z klasy 3d gimnazjum, Bartłomiej Śledź zajął III miejsce, zdobywając statuetkę, którą wręczył mu osobiście olimpijczyk - Robert Mateusiak. Atrakcją następnego dnia, 10 października, był wyjazd kolejką na Kasprowy Wierch i Wielką Krokiew, zwieńczone wędrówką z Kuźnic na Krupówki.

Udział w Narodowych Dniach Badmintona to nie tylko ogólnopolski ranking  badmintonowych zmagań, ale też okazja do wspólnego spędzenia czasu, zacieśnienia przyjaźni, poznania tradycji, kultury i historii regionu podhalańskiego oraz zachwyt nad pięknem tatrzańskiej panoramy. Wszystko to możliwe było dzięki Fundacji Narodowy Badminton oraz sponsorowiProgramu Shuttle Time ENEA Elektrownia Połaniec S.A.

 

Kolejne działanie zrealizowane w ramach Projektu SHUTTLE TIME to turniej badmintona dla dzieci i młodzieży, zorganizowany w czwartek 18.10.2018r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawoweim. Tadeusza Kościuszki w Połańcu . Wzięło w nim udział 48 uczniów. Zawody były świetną okazją do aktywnego spędzenia czasu, jak również do sprawdzenia swoich umiejętności zarówno przez uczestników projektu SHUTTLE TIME, jak i przez osoby postronne. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali medale za udział, zaś najlepsi w kategoriach zostali uhonorowani statuetkami i dyplomami.

Wyniki klasyfikacji przedstawiają się następująco:

Klasa V -VI dziewczęta:
I miejsce - Karolina Meszek VIb
II miejsce – Rozalia Durma VIb
III miejsce – Emilia Skowron Vd

Klasa V – VI chłopcy:
I miejsce – Michał Chyla VIa
II miejsce – Oskar Sojka VIa
III miejsce – Bartosz Dusza VIa

Klasa VII, VIII i III gimnazjum dziewczęta:

I miejsce – Aneta Brzostowicz IIIc
II miejsce – Weronika Sadłocha IIIc
III miejsce – Ewa Baran IIIA

Klasa VII, VIII i III gimnazjum chłopcy:

I miejsce - Igor Jabłoński VIIa
II miejsce - Michał Smoleń IIIA
III miejsce – Bartłomiej Taras VIIId

Kolejny, II Turniej Badmintona dla dzieci i młodzieży w ramach Projektu SHUTTLE TIME miał miejsce w czwartek 15.11.2018r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Wzięło w nim udział ponad 20 uczniów SP Połaniec oraz 5-ciu uczniów z SP Łubnice. Podobnie jak poprzedni, turniej objęty był patronatem Fundacji Narodowy Badminton, a w 50 % sponsorowany przez ENEA Elektrownia Połaniec S. A. W otwarciu turniejuuczestniczyła Kierownik Biura PP i Komunikacji Grupy ENEA Połaniec, Pani Agnieszka Bąk.

Celem turnieju było zachęcenie młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz uzmysłowienie walorów rekreacyjnych i korzyści zdrowotnych wynikających
z uprawiania tej dyscypliny sportu, jaką jest badminton.Młodzież
bardzo chętnie i z wielkim zaangażowaniem rywalizowała między sobą, wzajemnie się dopingując.W wyniku zastosowania różnych systemów rozgrywek zostali wyłonieni mistrzowiew poszczególnych kategoriach dziewcząt i chłopców. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i zdrową przekąskę „jabłka”, natomiast zwycięzcom w poszczególnych kategoriach wręczono medale i statuetki.

Niezwykle emocjonujący okazał się pokaz meczy finałowych, zaprezentowany przez najlepszych zawodników naszej szkoły. Wszystkich zachwyciła technika i refleks grających, którzy podczas gry singlowej demonstrowali piękno i kunszt tej dyscypliny sportowej.

Poniżej przedstawiamy zwycięzców II Turnieju „Shuttle Time z Energią”
w grze singlowej:

Klasa V -VI dziewczęta :
I miejsce – Martyna Mądra SP Łubnice
II miejsce – Zuzanna Kopeć SP Łubnice
III miejsce – Karolina Meszek VIb

Klasa V – VI chłopcy:
I miejsce – Michał Chyla VIa
II miejsce – Bartosz Dusza VIa
III miejsce – Jakub Łukaszek VIa

Klasa VII, VIII i III gimnazjum dziewczęta:

I miejsce – Wiktoria Górniak SP Łubnice
II miejsce – Aneta Brzostowicz IIIc
III miejsce – Weronika Sadłocha IIIc

Klasa VII, VIII chłopcy:
I miejsce – Igor Jabłoński VIIa
II miejsce – Jakub Krupa VIIb
III miejsce – Oskar Jarkowski VIIa

Stowarzyszenie "Bliżej" zwróciło się do ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z prośbą o sponsorowanie w 50% Projektu Shuttle Time. Prośba została pozytywnie rozpatrzona i dlatego w imieniu całej szkolnej społeczności podziękowano ENEA Elektrowni Połaniec, Prezesowi Spółki, Panu Lechowi Żakowi za przychylność oraz otwartość na tę inicjatywę. Zdobyte w ten sposób środki umożliwiły nam udział w tak wartościowym projekcie, kształtującym osobowości dzieci i młodzieży zarówno pod względem sportowym jak i mentalnym. W czasie trwania projektu na turniejach były wystawiane banery reklamujące Grupę ENEA. Również organizatorzy przedsięwzięć poinformowali wszystkich (młodzież, nauczycieli, rodziców) o partnerstwie Grupy ENEA w realizowanym przedsięwzięciu, a także informacje te zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia "Bliżej" i w mediach lokalnych (prasa, radio).

 

Opiekun projektu: Alina Switek

 

 

 

Enea sponsoruje badmintona w Szkole Podstawowej w Połańcu

 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej” z siedzibą w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu w roku szkolnym 2018/2019 nawiązało współpracę z Fundacją Narodowy Badminton w zakresie realizacji Programu ”Shuttle Time”.

Projekt ten w 50% sponsoruje Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna .

Zakres i formy współpracy:

- popularyzacja badmintona wśród uczniów Szkoły Podstawowej i środowiska lokalnego poprzez następujące działania:

  • Zajęcia pozalekcyjne – IX-XI 2018 dofinansowanie zajęć z badmintona dla uczniów oraz wyposażenie w niezbędny sprzęt najaktywniejszych nauczycieli

  • Turnieje – organizacja i finansowanie turniejów dla dzieci biorących udział
    w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych w szkole. Turnieje te są niezbędną formą do zweryfikowania umiejętności badmintonowych uczestników zajęć.

  • Sprzęt sportowy – dystrybucja do szkół „setów sprzętowych” (16 rakiet, 24 lotki, cztery siatki, torba)

  • Udział w Narodowych Dniach Badmintona – dla uczniów SP Połaniec, uczestników programu zorganizowany został wyjazd z całodziennym wyżywieniem na Narodowe Dni Badmintona w Zakopanem. Oprócz aktywnego udziału w turniejach, konkursach, spotkaniach z gwiazdami polskiego i światowego badmintona, dzieci miały możliwość zwiedzania Kasprowego Wierchu, Wielkiej Krokwi i poznania kultury zakopiańskiej.

 

Mały i większy, czyli razem kreatywnie

Mały i większy, czyli razem kreatywnie

Projekt dobiegł końca

 

W dniu 7 grudnia 2017 r. WIECZOREM KREATYWNYM zakończyły się działania w ramach programu „Działaj lokalnie X” w Połańcu.

Mali i duzi miło i kreatywnie spędzili czas w 12 wtorkowych wieczorów bawiąc się i ucząc. Okazało się, że dziecko z klas I-IV szkoły podstawowej może dogadać się z gimnazjalistami i odwrotnie, że mogą się od siebie czegoś nauczyć.

Projekt podobał się dzieciom i rodzicom, czemu dali wyraz na ostatnim spotkaniu chwaląc i dopytując się o więcej.

Co zrealizowaliśmy:

1. Szkolenie dla gimnazjalistek, które zgłosiły się do programu - potrzebne, aby wiedziały jak wspierać kreatywność, jak pobudzać wyobraźnię, jak nie krytykować, jak chwalić.

2. Spotkanie integracyjne wszystkich uczestników – małych i dużych oraz realizatorów, aby się poznać, polubić i dobrze bawić.

3. Wycieczkę do Chrust k/ Zagnańska, gdzie przeżyliśmy moc wzruszeń, radości, pokonaliśmy przeszkody w parku linowym i poznaliśmy stwory z głębin oceanów.

4. Dwanaście zajęć w czterech blokach tematycznych: planszomania i temu podobne, doświadczenia na serio i na żarty, teatralne igraszki, DIY dla małego i dużego. Wszystkie prace dzieci zabierały do domu i na każdych zajęciach, choć zabawowych to jednak bardzo aktywnych, otrzymały poczęstunek.

5.Wieczór kreatywny, na którym świetnie się bawiliśmy w gronie małych, dużych i ich rodziców, tworząc kolejne kreatywne opowieści, gwiazdy świąteczne, teatrzyk i doświadczenia. Na koniec zmęczeni pochłonęliśmy pyszną pizzę, obdarowaliśmy uczestników pamiątkowymi medalami i rozstaliśmy się z żalem, że to już koniec. My - realizatorzy odczuliśmy również satysfakcję ze stworzenia dla dzieci dobrych, udanych zajęć.

Współpraca między młodzieżą a dziećmi podczas projektu układała się bardzo dobrze, byli dla siebie partnerami i cieszyli  ze wspólnie stworzonych prac. „Mali” zyskali dobrych, starszych kolegów, a „więksi” odczuli radość z pomagania dzieciom i poczucie pożytecznie spędzonego czasu, odkrywali swoje predyspozycje oraz umiejętności komunikacyjne i opiekuńcze, wszyscy uczestnicy rozwijali kreatywność
i twórczość. 

Stowarzyszenie „Bliżej” pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu „Mały i większy, czyli razem kreatywnie”, za  pomoc - dyrekcji Szkoły Podstawowej w Połańcu oraz wychowawcom świetlicy, sponsorom - Urzędowi Miasta i Gminy Połaniec oraz Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu, dzięki którym możliwe było uzyskanie dotacji z programu „Działaj lokalnie” .

 

 Zobacz prezentację z zakończenia TUTAJ!

 

Realizatorki projektu:

Grażyna Kamińska

Mirosława Młodzińska

Małgorzata Sokołowska

Urszula Żurawska 

 

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj lokalnie: Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży Farma.

Belka dzialaj lokalnie

FWOP

Program „Klub” zakończony

Program „Klub” zakończony

 

Stowarzyszenie „Bliżej” zakończyło realizację projektu w ramach Programu „Klub” – edycja 2017 w którym znalazły się zajęcia sportowe - siatkówka dla dziewcząt i badminton dla uczniów szkoły podstawowej - klas młodszych i gimnazjalnych.

Wsparciem w ramach Programu "Klub" objętych zostało 16 zawodniczek piłki siatkowej oraz 20 zawodników badmintona w wieku 12-16 lat. Odbyły się łącznie 144 godziny treningów dla obu sekcji. Treningi prowadzone były na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu. W ramach realizacji zadania zostały zakupione: rakiety, lotki, torba, stroje sportowe, piłki siatkowe, wózek, siatka treningowa oraz taśmy do ćwiczeń. Oprócz cotygodniowych zajęć treningowych zawodnicy biorący udział w projekcie uczestniczyli w zawodach sportowych organizowanych na terenie miasta Połaniec i poza nim, doskonale prezentując się w strojach zakupionych w ramach projektu.

 W dniu 10.11.2017 r., na hali sportowej Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jędrusie, w ramach programu "Klub" zorganizowany został turniej w piłkę siatkową drużyn: gimnazjalnych i licealnych. Do rozgrywek zgłosiło się cztery drużyny ok. 30 osób. Forma tych rozgrywek była bardzo swobodna, relaksacyjna i towarzyska. Nie został wyłoniony mistrz turnieju, ponieważ wszyscy jednogłośnie zdecydowali, że gra nie będzie toczyła się o miejsca. Liczyła się zabawa i współzawodnictwo.  Młodzież w tym dniu spędziła bardzo aktywnie czas, co z pewnością zaprocentuje w ich rozwoju.

24.10.17 r. w Zagnańsku odbył się  Wojewódzki Finał w Badmintonie Drużynowym. Dziewczęta z Połańca zajęły VI miejsce na 15 drużyn, natomiast chłopcy IV miejsce na 17 drużyn. Nasi uczniowie najlepiej prezentowali się mając tak piękne stroje i tak dobry sprzęt do badmintona dzięki projektowi Klub.

 

Zajęcia w ramach projektu prowadzili nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy i trenerzy:

-  mgr Alina Switek - sekcja badmintona,

-  mgr Monika Pławska - sekcja piłki siatkowej dziewcząt.

Wszystkie zajęcia dla uczestników były nieodpłatne. Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych latach.

Zdjęcia do obejrzenia w galerii.

 

Środki finansowe pozyskane przez Stowarzyszenie „Bliżej” na realizację programu pochodziły z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Miasta i Gminy Połaniec.

 

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI

Połaniec 

Mały i większy, czyli razem kreatywnie

Mały i większy, czyli razem kreatywnie

Czy duży i mały może wspólnie, miło i kreatywnie spędzić czas?

Czego może nauczyć się gimnazjalista podczas pracy z dziećmi w wieku 7 – 10 lat?

Jak dzieci będą współpracowały ze swoimi starszymi koleżankami?

Takie pytania zadało sobie Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin „Bliżej” w Połańcu przystępując do realizacji projektu „Mały i większy, czyli razem kreatywnie”. Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży miał na celu rozwijanie kreatywności, uczenie współpracy i współdziałania w grupie. Mali to uczniowie klas I - IV szkoły podstawowej, a więksi to gimnazjaliści, którzy mają pod swoją opieką młodszych kolegów. Z nimi wspólnie tworzą różne prace, wspierają ich w działaniu, pomagają, chwalą.

Zajęcia rozpoczęły się od spotkania integracyjnego oraz wycieczki do Chrust k/ Zagnańska, kreatywnej krainy, podczas której wszyscy mieli możliwość bardzo różnorodnie spędzić czas.  Wspaniała atmosfera sobotniego przedpołudnia pozwoliła na lepsze poznanie się, a to pozytywnie wpłynęło na efekty dalszej współpracy. W „Oceanice” dzieci poznały faunę morską i z wielkim zainteresowaniem oglądały rekiny, płaszczki oraz inne nieznane okazy podwodnego świata. Park linowy to fantastyczne miejsce do rozwijania sprawności fizycznej oraz sprawdzenia się a także okazja do pomagania sobie, wspierania siebie oraz uciechy z pokonania trudnego toru przeszkód.    

W co tygodniowych spotkaniach uczestnicy projektu zdobywali nowe doświadczenia i umiejętności w różnych dziedzinach, a także rozwijali swoją twórczość i pomysłowość. We wrześniu dzieci pobudzały swoją wyobraźnię za pomocą kreatywnych kart „Dixit” oraz podczas budowania budowli z edukacyjnych klocków. Pomysłowość uczestników i umiejętność współpracy ze starszymi koleżankami bardzo mile zaskoczyła prowadzących zajęcia. Na ostatnich zajęciach „z gier” dzieci stworzyły swoją własną podłogową grę planszową i w nią zagrały. Wszyscy wykazali się niezwykłą pomysłowością i dużą chęcią do pracy w grupach.

Dużym powodzeniem cieszyły się również zajęcia teatralne. Dzieci poznały odpowiedzi na pytania: Co to jest teatr? Skąd się wywodzi? Czym różni się pacynka od kukiełki?  Samodzielnie wykonywały lalki do teatrzyku oraz przedstawiły wiersz pt.: „Kaczka dziwaczka” za pomocą figurek i cieni.

Na kolejnych spotkaniach uczestnicy mieli okazję poznać podstawowe prawa fizyki oraz otaczającego nas świata. Wykonywali różne doświadczenia związane z wodą, powietrzem oraz badali tajemnice światła. Radosnym przerywnikiem zajęć były tańce i piosenki związane z żywiołami.

Ostatni blok tematyczny, jaki zaproponowaliśmy uczestnikom był związany z pracami plastyczno – technicznymi, na których tworzyliśmy coś z niczego. Z rolek po papierze toaletowym powstały zwierzęta świata. Na zdjęciu widać, jaką kreatywnością i pomysłowością wykazali się nasi uczestnicy. Ciekawym sposobem na spędzanie czasu było „ożywianie kamieni” za pomocą techniki decoupage. Przed nami jeszcze wykonanie ozdób świątecznych i kreatywny wieczór podsumowujący wszystkie działania, na którym zaprezentujemy wyniki pracy dzieci. Zaprosimy do udziału w nim rodziców naszych podopiecznych.

Współpraca między młodzieżą a dziećmi podczas projektu układała się bardzo dobrze, byli dla siebie partnerami i cieszyli ze wspólnie stworzonych prac. Mali zyskali „dobrych”, starszych kolegów w większych, a więksi odczuli satysfakcję z pomagania dzieciom i poczucie pożytecznie spędzonego czasu, odkrywali swoje predyspozycje oraz umiejętności komunikacyjne i opiekuńcze. 

 

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj lokalnie: Fundację Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży Farma.

Belka dzialaj lokalnie

FWOP

Strona 4 z 15

p1

Joomla templates by Joomlashine